Rekrutacja  na studia podyplomowe NABÓR ZIMOWY PAŹDZIERNIK 2021

Rozwiń swoje umiejętności dzięki studiom podyplomowym online. W Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach czekają na Ciebie kierunki studiów podyplomowych, które możesz studiować przez internet. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Rekrutacja na studia online trwa! Zapisz się już dziś! 

 Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe online w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach trwa do 30.09.2021 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE PRZY ZAPISIE DO 16.07.2021 r. 
STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
- ABSOLWENCI  NASZYCH STUDIÓW OTRZYMUJĄ DODATKOWO 20 % ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE

Studia podyplomowe 
PAŹDZIERNIK 2021

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe e-learning na kierunku Pedagogika i Administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. 

Proponujemy edukację opartą na najnowszych i wciąż aktualizowanych programach nauczania, zgodnych z ministerialnymi rozporządzeniami. 
Studia podyplomowe online adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. 
W szczególności kierujemy naszą ofertę studiów podyplomowych do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników administracji. 

Studia podyplomowe przez internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które: 
- chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcecnie 
- studiują lub pracują zawodowo 
- mieszkają z dala od uczelni 
- osób, które wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach


Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów: 
 - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).  
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA  I ADMINISTRACJA otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MNiSW niezależnie od trybu studiowania (nie ma adnotacji, że był to tryb online).
ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Studenci studiów podyplomowych online w dowolnym czasie korzystają z materiałów (głównie w plikach tekstowych)  obejmujących  program studiów zgromadzonych w Strefie Studenta.  Dostęp do materiałów edukacyjnych 24 h/7 dni w tygodniu.  
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie Egzaminu Dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej, o ile jest wymagana na danej specjalności studiów. Podczas nauki w trybie online student decyduje, czy uczestniczy w zajęciach.

Egzamin dyplomowy odbywa się w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach.

Studia podyplomowe

Specjalności pedagogiczne
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1500 zł
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 2050 zł
 • Cena za całe studia: 4100 zł

 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł
 • Cena za całe studia: 3900 zł
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 


Specjalności Administracja, Zarządzanie, Zdrowie
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
Prawo zamówień publicznych
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
Semestry: 2 
Cena za semestr: 1500 zł 
Cena za całe studia: 3000 zł 
Zarządzanie w biznesie 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
Zarządzanie w ochronie zdrowia 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe online Gliwice, studia Gliwice, studia licencjackie Gliwice, studia magisterskie Gliwice, studia online Gliwice, studia elerning Gliwice, studia podyplomowe online e-learning studia podyplomowe online Gliwice studia podyplomowe nauczycielskie studia podyplomowe Zabrze studia podyplomowe Bytom studia podyplomowe Sosnowiec studia podyplomowe Mikołów studia podyplomowe Wodzisław Śląski studia podyplomowe Tychy studia podyplomowe Żory studia podyplomowe Tarnowskie Góry studia podyplomowe Będzin studia podyplomowe Piekary Śląskie studia podyplomowe Racibórz studia podyplomowe Zawiercie studia podyplomowe Kraków studia podyplomowe Wrocław studia podyplomowe Brzeg studia podyplomowe Kędzierzyn-Koźle studia magisterskie autyzm i Zespół Aspergera studia podyplomowe oligofrenopedagogika studia podyplomowe terapia pedagogiczna studia podyplomowe pedagogika lecznicza studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza socjoterapia studia podyplomowe studia podyplomowe resocjalizacja studia podyplomowe logopedia studia podyplomowe neurologopedia studia podyplomowe doradztwo zawodowe studia podyplomowe coaching studia podyplomowe rolnictwo studia podyplomowe administracja studia podyplomowe dietetyka studia podyplomowe logistyka studia podyplomowe bhp studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe higiena i epidemiologia studia podyplomowe surdopedagogika studia podyplomowe tyflopedagogika studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka studia podyplomowe online zarządzanie w oświacie studia podyplomowe studia podyplomowe Katowice studia podyplomowe Ruda Śląska studia podyplomowe Dąbrowa Górnicza studia podyplomowe Knurów studia podyplomowe Bielsko-Biała studia podyplomowe Chorzów studia podyplomowe Jaworzno studia podyplomowe Jastrzębie-Zdrój studia podyplomowe Mysłowice studia podyplomowe Siemianowice Śląskie studia podyplomowe Świętochłowice studia podyplomowe Cieszyn studia podyplomowe Żywiec studia podyplomowe Opole studia podyplomowe Kłodzko studia podyplomowe Oława przygotyowanie pedagogiczne studia podyplomowe studia licencjackie online studia magisterskie online historia studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe (WOS) j język polskie studia podyplomowe matematyka studia podyplomowe chemia studia podyplomowe fizyka studia podyplomowe geografia studia podyplomowe biologia studia podyplomowe plastyka studia podyplomowe muzyka studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe EDB gerontologia studia podyplomowe filozofia studia podyplomowe etyka studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie bibliotekoznawstwo studia podyplomowe informatyka i programowanie studia podyplomowe przyroda w szkole studia podyplomowe język angielski studia podyplomowe technika studia podyplomowe ochrona danych osobowych studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia studia podyplomowe

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź