Rekrutacja  online na studia podyplomowe rok akademicki 2022/2023 -  październik 2022

Rozwiń swoje umiejętności dzięki studiom podyplomowym w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning). Oferujemy ponad 50 specjalności studiów podyplomowych dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, którzy rozpoczęli już pracę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. W Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach czekają na Ciebie kierunki, które możesz studiować z udziałem internetu. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Studia podyplomowew trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) to coraz popularniejsza forma nauki, dzięki której możesz zaoszczędzić czas. Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 już trwa. Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji na studia podyplomowe! 

O przyjęciu na studia podyplomowe październik 2022 decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE  PRZY ZAPISIE DO 15.11.2022 
STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
- ABSOLWENCI  NASZYCH STUDIÓW PODYPLOMOWE OTRZYMUJĄ DODATKOWO 20 % ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE 
Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 już trwa
O STUDIACH PODYPLOMOWYCH 
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowew trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) na kierunku Pedagogika i Administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. 
Oferujemy ponad 50 specjalności studiów podyplomowych w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, którzy rozpoczęli już pracę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.  Rekrutacja online na studia podyplomowe  w roku akademickim 2022/2023 trwa! 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE? 
Studia podyplomowe na uczelni z zastowowaniem technik kształcenia na odległóść (e-learning) to coraz popularniejsza forma nauki. Studiowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-learning) pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu.  Uczelnia zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznychw formie online. Uzyskiwane kwalifikacje na studiach podyplomowych (dostęp do platformy online oraz zjazdy) pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji, cennych na rynku pracy. Wysoce wykwalifikowana kadra składająca się z bogatych w doświadczenie praktyków oraz uznanych i szanowanych w swych dziedzinach teoretyków, w połączeniu przemyślanymi programami oraz sprawdzonymi metodami nauczania, zapewniają wysoką jakość kształcenia. 

DLA KOGO SĄ STUDIA PODYPLOMOWE? 
Oferta kształcenia na studiach podyplomowych w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie lub pracują zawodowo, ale z drugiej strony chcą dalej kształcić się i poszerzać swoje kwalifikacje. 
 
CZY MOŻNA STUDIOWAĆ 2 SPECJALNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RÓWNOCZEŚNIE? 
Oczywiście, że można. Studia podyplomowe  w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi studiów podyplomowych w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle. Słuchacze na drugi tańszy kierunek studiów otrzymują 50% zniżki, na trzeci 20%. Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 została przedłużona do 29 grudnia 2022 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA STUDIA PODYPLOMOWE?: 
Rekrutacja online na studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning) odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce REKRUTACJA. Jeśli nie jesteś pewny co do wyboru specjalności możesz zarezerwować online miejsce na wybranym przez siebie kierunku. 
Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 została przedłużona do 29 grudnia 2022 

JAKIE SĄ AKTUALNIE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE? 
- Przy zapisie na studia podyplomowe do 15.11.2022 r. obowiązuje zniżka 600 zł na wybraną specjalność studiów podyplomowych 
- 50 % zniżki na drugą tańszą specjalność studiów podyplomowych 
 - 20% zniżki na studia podyplomowe dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych 
Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 została przedłużona do 29 grudnia 2022 

JAK WYGLADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?
Absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA I ADMINISTRACJA otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MNiSW 

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PROWADZONE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI?
Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów: 
 - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).  

Studia podyplomowe

Specjalności pedagogiczne
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Autyzm
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Biologia
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych

Biznes i zarządzanie 

NOWOŚĆ I EDYCJA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

Od 1 września 2023 Biznes i zarzadząnie zastępuje obecny przedmiot Podstawy przedsiebiorczości 

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Biznes i zarządzanie 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Chemia
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Doradztwo zawodowe  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Doradztwo zawodwe
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Etyka   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Etyka
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa EDB 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Oligofrenopedagogika   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Oligofrenopedagogika
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Edukacja włączająca   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Edukacja włączająca
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł
 • Cena za całe studia: 3900 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Filozofia   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Filozofia
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Fizyka   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Fizyka
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Geografia   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Geografia
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Hstoria   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Historia
Historia i teraźniejszość

NOWOŚĆ I EDYCJA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Historia i teraźniejszość
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Historia i teraźniejszość
Logistyka w szkole
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Logistyka   w szkole
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Logistyka w szkole
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Matematyka 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Matematyka
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Muzyka 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Muzyka
 • Semestry: 3  
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Język polski jako obcy i drugi 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych 
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
 •  Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Przyroda w szkole  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Przyroda w szkole 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Surdopedagogika   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Surdopedagogika
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Tyflopedagogika  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Tyflopedagogika
Resocjalizacja
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Resocjalizacja   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Resocjalizacja
Socjoterapia
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Socjoterapia    
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Socjoterapia
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Technika   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Technika
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Terapia pedagogiczna Pedagogika korekcyjna
 •  Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Pedagogika korekcyjna terapia pedagogiczna 
Terapia rodzin
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Terapia rodzin    
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Terapia rodzin 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)    
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie (WOS)     
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Wiedza o społeczeństwie (WOS)
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Wychowanie fizyczne (WF)
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Wychowanie fizyczne (WF)
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)     
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Zarządzanie w oświacie 


Specjalności Administracja, Zarządzanie, Zdrowie
Administracja publiczna 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Administracja publiczna  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Administracja publiczna 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Dietetyka i poradnictwo żywieniowe  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Bezpieczeństwo narodowe i zarzadzanie kryzysowe
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe i zarzadzanie kryzysowe  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo narodowe i zarzadzanie kryzysowe
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Logistyka   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Logistyka
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Rolnictwo   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Rolnictwo
Zarządzanie w biznesie 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Zarządzanie w biznesie   
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Zarzadzanie w biznesie 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Zarządzanie w ochronie zdrowia 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Dostęp do materiałów online na studiach podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi 

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Tagi:
Studia podyplomowe  Gliwice, studia Gliwice, studia licencjackie Gliwice, studia magisterskie Gliwice, studia online Gliwice, studia elerning Gliwice, studia podyplomowe online e-learning studia podyplomowe online Gliwice studia podyplomowe nauczycielskie studia podyplomowe Zabrze studia podyplomowe Bytom studia podyplomowe Sosnowiec studia podyplomowe Mikołów studia podyplomowe Wodzisław Śląski studia podyplomowe Tychy studia podyplomowe Żory studia podyplomowe Tarnowskie Góry studia podyplomowe Będzin studia podyplomowe Piekary Śląskie studia podyplomowe Racibórz studia podyplomowe Zawiercie studia podyplomowe Kraków studia podyplomowe Wrocław studia podyplomowe Brzeg studia podyplomowe Kędzierzyn-Koźle studia magisterskie autyzm i Zespół Aspergera studia podyplomowe oligofrenopedagogika studia podyplomowe terapia pedagogiczna studia podyplomowe pedagogika lecznicza studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza socjoterapia studia podyplomowe studia podyplomowe resocjalizacja studia podyplomowe logopedia studia podyplomowe neurologopedia studia podyplomowe doradztwo zawodowe studia podyplomowe coaching studia podyplomowe rolnictwo studia podyplomowe administracja studia podyplomowe dietetyka studia podyplomowe logistyka studia podyplomowe bhp studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe higiena i epidemiologia studia podyplomowe surdopedagogika studia podyplomowe tyflopedagogika studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka studia podyplomowe online zarządzanie w oświacie studia podyplomowe studia podyplomowe Katowice studia podyplomowe Ruda Śląska studia podyplomowe Dąbrowa Górnicza studia podyplomowe Knurów studia podyplomowe Bielsko-Biała studia podyplomowe Chorzów studia podyplomowe Jaworzno studia podyplomowe Jastrzębie-Zdrój studia podyplomowe Mysłowice studia podyplomowe Siemianowice Śląskie studia podyplomowe Świętochłowice studia podyplomowe Cieszyn studia podyplomowe Żywiec studia podyplomowe Opole studia podyplomowe Kłodzko studia podyplomowe Oława przygotyowanie pedagogiczne studia podyplomowe studia licencjackie online studia magisterskie online historia studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe (WOS) j język polskie studia podyplomowe matematyka studia podyplomowe chemia studia podyplomowe fizyka studia podyplomowe geografia studia podyplomowe biologia studia podyplomowe plastyka studia podyplomowe muzyka studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe EDB gerontologia studia podyplomowe filozofia studia podyplomowe etyka studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie bibliotekoznawstwo studia podyplomowe informatyka i programowanie studia podyplomowe przyroda w szkole studia podyplomowe język angielski studia podyplomowe technika studia podyplomowe ochrona danych osobowych studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia studia podyplomowe

KONTAKT
Oddział Gliwice
http://podyplomowe-gliwice.pl/

info@podyplomowe-gliwice.pl

ISP Pedagogium Gliwice
ul. Toszecka 101/220 b

TAGI: studia podyplomowe online, studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe 100% online, studia podyplomowe zdalne, bez wychodzenia z domu, studia podyplomowe Wrocław Kraków Poznań Lublin Gdańsk Katowice Opole Warszawa Tychy Brzeg Chorzów Sosnowiec Małopolska Śłąśk Dolnośląskie Oplskie Wielkopolska Mazowieckie Pomorskie 
(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych