UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NIE PROWADZIMY REKRUTACJI NA MARZEC 2020. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2020/21 (PAŹDZIERNIK 2020). WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE REKRUTACJI POJAWIĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ).

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA OD PAŹDZIERNIKA 2019
NOWE PRZEPISY PRAWNE

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. nie można już studiować na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach podyplomowych. Od nowego roku akademickiego 2019/20 obowiazują już tylko jednolite pięcioletnie studia magisterskie. 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach trwa od 08.08.2019 do 05.10.2019 
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

- ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE  DO 05.10.2019  I ZYSKAJ NAWET 600 ZŁ ZNIŻKI NA CZESNE!
- STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

STUDIA PODYPLOMOWE E-LEARNING W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe e-learning na kierunku Pedagogika i Administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. 

Proponujemy edukację opartą na najnowszych i wciąż aktualizowanych programach nauczania, zgodnych z ministerialnymi rozporządzeniami. 

Studia podyplomowe online adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. 

W szczególności kierujemy naszą ofertę studiów podyplomowych do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników administracji. 

Studia przez internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które: 
- chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcecnie 
- studiują lub pracują zawodowo 
- mieszkają z dala od uczelni 
- osób, które wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach

Wszystkie programy studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
CZAS TRWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Kształcenie na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/20 trwa: 
październik 2019 - czerwiec 2020 (studia podyplomowe realizowane w ciągu roku akademickiego)
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA  I ADMINISTRACJA otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MNiSW niezależnie od trybu studiowania (nie ma adnotacji, że był to tryb online).
ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Studenci studiów podyplomowych online w dowolnym czasie korzystają z materiałów (głównie w plikach tekstowych)  obejmujących  program studiów zgromadzonych w Strefie Studenta.  Dostęp do materiałów edukacyjnych 24 h/7 dni w tygodniu.  
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie Egzaminu Dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej, o ile jest wymagana na danej specjalności studiów. Podczas nauki w trybie online student decyduje, czy uczestniczy w zajęciach.

Egzamin dyplomowy odbywa się w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach.

 STUDIA PODYPLOMOWE E-LEARNING 
SPECJALNOŚCI PEDAGOGICZNE

 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1500 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1750 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1500 zł
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE E-LEARNING
SPECJALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł

POZOSTAŁE STUDIA PODYPLOMOWE E-LEARNING

 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł
Semestry: 2 
Cena za semestr: 1200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/