Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach trwa od 20.07.2020 do 31.12.2020 r.
W tym roku akademickim ze względu na pandemię  COVID-19 proponujemy Państwu dogodną formę 
studiów e-learning. 
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI PRZY ZAPISIE DO 06.12.2020 r. 
STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
- ABSOLWENCI  NASZYCH STUDIÓW OTRZYMUJĄ DODATKOWO 20 % ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21

O STUDIACH PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe e-learning na kierunku Pedagogika i Administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. 

Proponujemy edukację opartą na najnowszych i wciąż aktualizowanych programach nauczania, zgodnych z ministerialnymi rozporządzeniami. 

Studia podyplomowe online adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. 

W szczególności kierujemy naszą ofertę studiów podyplomowych do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników administracji. 

Studia przez internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które: 
- chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcecnie 
- studiują lub pracują zawodowo 
- mieszkają z dala od uczelni 
- osób, które wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach


Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów: 
 - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).  
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA  I ADMINISTRACJA otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MNiSW niezależnie od trybu studiowania (nie ma adnotacji, że był to tryb online).
ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Studenci studiów podyplomowych online w dowolnym czasie korzystają z materiałów (głównie w plikach tekstowych)  obejmujących  program studiów zgromadzonych w Strefie Studenta.  Dostęp do materiałów edukacyjnych 24 h/7 dni w tygodniu.  
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie Egzaminu Dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej, o ile jest wymagana na danej specjalności studiów. Podczas nauki w trybie online student decyduje, czy uczestniczy w zajęciach.

Egzamin dyplomowy odbywa się w Instytucie Studiów Podyplomowych w  Gliwicach.

Studia podyplomowe

Specjalności pedagogiczne
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1500 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1750 zł

 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11..2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 •  Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020


Specjalności Administracja, Zarządzanie, Zdrowie
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
Semestry: 2 
Cena za semestr: 1500 zł 
Cena za całe studia: 3000 zł 
Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Zyskaj 600 zł na studia przy zapisie do 06.11.2020

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/