Rekrutacja  na studia podyplomowe rok akademicki 2022/2023 październik 2022

Rozwiń swoje umiejętności i podnieś swoje kwalifikacje zawodowe dzięki studiom podyplomowym online (e-learning).  W Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach czeka na Ciebie ponad 70 specjalności studiów podyplomowych, które możesz studiować przez internet. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Rekrutacja na studia online trwa! Zapisz się już dziś i skorzystaj z promocji! 

Rekrutacja na studia podyplomowe w w roku akademickim 2022/2023 trwa do 31.10.2022 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe online decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE PRZY ZAPISIE DO 09.08.2022 
STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
- ABSOLWENCI  NASZYCH STUDIÓW OTRZYMUJĄ DODATKOWO 20 % ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE
O STUDIACH PODYPLOMOWYCH E-LEARNING
Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe e-learning (online) na kierunku Pedagogika i Administracja organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. 
Oferujemy ponad 70 specjalności studiów podyplomowych online (przez internet) dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, którzy rozpoczęli już pracę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy. Studia  podyplomowe na uczelni lub studia zdalne  to coraz popularniejsza forma nauki, dzięki której możesz zaoszczędzić czas i studiować z dowolnego miejsca na Ziemi. Rekrutacja na studia podyplomowe online w roku akademickim 2022/2023 trwa! 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE? 
Studia podyplomowe na uczelni lub przez internet to coraz popularniejsza forma nauki. Studiowanie online pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. Możesz studiować online z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki takiej formie studiowania, możesz uczyć się w komfortowych dla siebie warunkach. Uczelnia zapewnia dostęp do materiałów dydaktycznych. Uzyskiwane kwalifikacje na studiach online są takie same jak na studiach niestacjonarnych zjazdowych. Wysoce wykwalifikowana kadra składająca się z bogatych w doświadczenie praktyków oraz uznanych i szanowanych w swych dziedzinach teoretyków, w połączeniu przemyślanymi programami oraz sprawdzonymi metodami nauczania, zapewniają wysoką jakość kształcenia. 
 
DLA KOGO SĄ STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE? 
Oferta kształcenia na odległość jest dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie lub pracują zawodowo, ale z drugiej strony chcą dalej kształcić się i poszerzać swoje kwalifikacje. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach studiów podyplomowych przez Internet oszczędzasz cenny czas. Studia podyplomowe przez internet stanowią doskonałą alternatywę dla kształcenia tradycyjnego dla osób, które: 
 - chcą zdobyć nowe kompetencje oraz uzupełnić wykształcenie licencjackie lub magisterskie 
- studiują lub pracują zawodowo 
 - mieszkają z dala od uczelni 
 - wychowują małe dzieci i nie mają możliwości uczestniczenia w zjazdach studiów podyplomowych 

CZY MOŻNA STUDIOWAĆ 2 SPECJALNOŚCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RÓWNOCZEŚNIE? 
 Oczywiście, że można. Studia podyplomowe w formie e-learningu nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to słuchaczowi studiów podyplomowych online swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle. Słuchacze na drugi tańszy kierunek studiów otrzymują 50% zniżki, na trzeci 20%. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE?: 
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce REKRUTACJA. Jeśli nie jesteś pewny co do wyboru specjalności możesz zarezerwować miejsce na wybranym przez siebie kierunku. Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze zimowym trwa do 31.10.2022

JAKIE SĄ AKTUALNIE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE? 
- Przy zapisie na studia podyplomowe do 09.08.2022 r. obowiązuje zniżka 600 zł na wybraną specjalność studiów podyplomowych
- 50 % zniżki na drugą tańszą specjalność studiów podyplomowych
- 20% zniżki na studia podyplomowe dla naszych Absolwentów

JAK WYGLADA ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?
Absolwenci kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku PEDAGOGIKA I ADMINISTRACJA otrzymują tradycyjne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MNiSW niezależnie od trybu studiowania (nie ma adnotacji, że był to tryb online).

JAK WYGLADA ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?
Studenci studiów podyplomowych online w dowolnym czasie korzystają z materiałów (głównie w plikach tekstowych) obejmujących program studiów zgromadzonych w Strefie Studenta. Dostęp do materiałów edukacyjnych 24 h/7 dni w tygodniu. Dodatkowo słuchacze mogą korzystać w dowolnym czasie  z nagranych  wykładów  online z niektórych przedmiotów objetych programem nauczania. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie Egzaminu Dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej, o ile jest wymagana na danej specjalności studiów. Podczas nauki w trybie online student decyduje, czy uczestniczy w zajęciach. 

NA PODSTAWIE JAKICH PRZEPISÓW PROWADZONE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI?
Studia podyplomowe prowadzone są na podstawie przepisów: 
 - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861 z późn.zm.); 
 - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).  

Studia podyplomowe

Specjalności pedagogiczne
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3900 zł 
 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 2050 zł
 • Cena za całe studia: 4100 zł

 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1200 zł 
 •  Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 2600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł
 • Cena za całe studia: 3900 zł
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 •  Cena za semestr: 1300 zł 
 •  Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia podyplomowe: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł 
 • Cena za całe studia: 3600 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1400 zł 
 • Cena za całe studia: 4200 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1300 zł 
 • Cena za całe studia: 3900 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 


Specjalności Administracja, Zarządzanie, Zdrowie
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
Prawo zamówień publicznych
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
Semestry: 2 
Cena za semestr: 1500 zł 
Cena za całe studia: 3000 zł 
Zarządzanie w biznesie 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł 
Zarządzanie w ochronie zdrowia 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1500 zł 
 • Cena za całe studia: 3000 zł

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe online Gliwice, studia Gliwice, studia licencjackie Gliwice, studia magisterskie Gliwice, studia online Gliwice, studia elerning Gliwice, studia podyplomowe online e-learning studia podyplomowe online Gliwice studia podyplomowe nauczycielskie studia podyplomowe Zabrze studia podyplomowe Bytom studia podyplomowe Sosnowiec studia podyplomowe Mikołów studia podyplomowe Wodzisław Śląski studia podyplomowe Tychy studia podyplomowe Żory studia podyplomowe Tarnowskie Góry studia podyplomowe Będzin studia podyplomowe Piekary Śląskie studia podyplomowe Racibórz studia podyplomowe Zawiercie studia podyplomowe Kraków studia podyplomowe Wrocław studia podyplomowe Brzeg studia podyplomowe Kędzierzyn-Koźle studia magisterskie autyzm i Zespół Aspergera studia podyplomowe oligofrenopedagogika studia podyplomowe terapia pedagogiczna studia podyplomowe pedagogika lecznicza studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza socjoterapia studia podyplomowe studia podyplomowe resocjalizacja studia podyplomowe logopedia studia podyplomowe neurologopedia studia podyplomowe doradztwo zawodowe studia podyplomowe coaching studia podyplomowe rolnictwo studia podyplomowe administracja studia podyplomowe dietetyka studia podyplomowe logistyka studia podyplomowe bhp studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zarządzanie zasobami ludzkimi studia podyplomowe higiena i epidemiologia studia podyplomowe surdopedagogika studia podyplomowe tyflopedagogika studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka studia podyplomowe online zarządzanie w oświacie studia podyplomowe studia podyplomowe Katowice studia podyplomowe Ruda Śląska studia podyplomowe Dąbrowa Górnicza studia podyplomowe Knurów studia podyplomowe Bielsko-Biała studia podyplomowe Chorzów studia podyplomowe Jaworzno studia podyplomowe Jastrzębie-Zdrój studia podyplomowe Mysłowice studia podyplomowe Siemianowice Śląskie studia podyplomowe Świętochłowice studia podyplomowe Cieszyn studia podyplomowe Żywiec studia podyplomowe Opole studia podyplomowe Kłodzko studia podyplomowe Oława przygotyowanie pedagogiczne studia podyplomowe studia licencjackie online studia magisterskie online historia studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie studia podyplomowe (WOS) j język polskie studia podyplomowe matematyka studia podyplomowe chemia studia podyplomowe fizyka studia podyplomowe geografia studia podyplomowe biologia studia podyplomowe plastyka studia podyplomowe muzyka studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa studia podyplomowe EDB gerontologia studia podyplomowe filozofia studia podyplomowe etyka studia podyplomowe wychowanie do życia w rodzinie bibliotekoznawstwo studia podyplomowe informatyka i programowanie studia podyplomowe przyroda w szkole studia podyplomowe język angielski studia podyplomowe technika studia podyplomowe ochrona danych osobowych studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia studia podyplomowe

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych