Studia podyplomowe 
Przyroda w szkole  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Przyroda w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Celem studiów podyplomowych Przyroda w szkole  jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), stanowiących integralną całość przedmiotu przyroda. Ponadto studia podypolomowe Przyroda w szkole służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu przyroda. Dodatkowo celem studiów podyplomowych jest także rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Słuchacz studiów podyplomowych Przyroda w szkole  uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przyrody, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Po zakończeniu studiów podyplomowych Przyroda w szkole absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, doświadczeń, pomiarów. 
Studia podyplomowe Przyroda w szkole mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).
Studia podyplomowe Przyroda w szkole online dla nauczycieli szkoł podstawowych realizowane w wygodnej formie zdalnej (e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów - możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Przyroda w szkole  Październik 2022 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych
Wprowadzenie do realizacji programu. 
Biologia jako nauka przyrodnicza 
Geografia jako nauka przyrodnicza
Chemia jako nauka przyrodnicza. 
Fizyka jako nauka przyrodnicza. 
Metodyka nauczania przyrody
Emisja i higiena głosu
Zastosowanie informatyki w nauczaniu.
Elementy prawa oświatowego
Zestaw bibliograficzny
Praktyki – 90 godzin  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przyroda w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów
 • Rekrutacja online na studia podyplomowe  Przyroda październik 2022 trwa

Rekrutacja Październik  2022

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja online  na studia podyplomowe Październik 2022 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Przyroda w szkole  
Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych  z wykorzystaniem e-learning.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe.  Czesne za studia podyplomowe Przyroda w szkole wynosi 3900 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1300 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Przyroda w szkole - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.
Rekrutacja online na studia podyplomowe październik 2022 trwa

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Październik 2022

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: przyroda w szkole studia podyplomowe  rekrutacja online  na studia podyplomowe przyroda październik 2022, przyroda studia podyplomowe e-learning, studia podyplomowe przyroda przez internet bez wychodzenia z domu, co dają studia podyplomowe z przyrody ile trwaja studia podyplomowe z przyrody on-line, przyroda studia podyplomowe 2 semestry, nauczanie przyroda w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, przyroda studia podyplomowe Gliwice Katowice Wrocław Kraków Łódź
(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych