KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

CHEMIA W SZKOLEO studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe Chemia w szkole, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia podyplomowe Chemia w szkole umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów podyplomowych Chemia w szkole absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Chemia w szkole, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

Marzec 2021: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych


1.
2. Chemia nieorganiczna. 
3. Chemia organiczna z elementami biochemii.
4. Chemia analityczna. 
5. Podstawy chemii środowiska. 
6. Podstawy biochemii. 
7. Podstawy chemii fizycznej. 
8. Chemia w życiu codziennym. 
9. Toksykologia. 
10. Dydaktyka chemii. 
11. Metodyka eksperymentu chemicznego. 
12. Technologia informacyjna w nauczaniu chemii. 
13. Elementy prawa oświatowego. 
14. Praktyki – 90 godzin 

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Chemia w szkole wynosi 3600 zł
Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach.
Promocja na studia podyplomowe Chemia w szkole - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe.
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI 
(w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Chemia w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Chemia w szkole otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online).
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Podstawa prawna:
  • USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Zapisz się na studia podyplomowe 

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245
lub info@podyplomowe-gliwice.pl
Biuro Instytutu Studiów Podyplomowych czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

Chemia w szkole

Rekrutacja na studia podyplomowe  trwa. Zapisz się online.


Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź