Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się od 20 lipca 2020 r.  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021. Wszystkie informacje w zakładce REKRUTACJA.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 

- ZYSKAJ 600 ZŁ ZNIŻKI PRZY ZAPISIE DO 06.12.2020 r. 
 - STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ DODATKOWO ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium Gliwice

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych, licencjackich oraz magisterskich na kierunku Pedagogika w Instytucie Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach organizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, która została założona w 2002 r. Uczelnia Niepubliczna jest wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236.

Studia Licencjackie Gliwice

Studia licencjackie umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.


Studia Magisterskie Gliwice

 Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego to studia magisterskie, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia Podyplomowe Gliwice

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.


Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy   w roku akademickim trwa od  20 lipca 2020 r.  Wykaz dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Aktualne promocje na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021: 
-zyskaj 600 zł na studia podyplomowe
 - 50% na drugą tańszą specjalność studiów

*dotyczy wybranych specjalności studiów podyplomowych pedagogicznych

Uzupełniające studia podyplomowe dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli


Czesne za całe studia podyplomowe wynosi tylko 1200 zł.

-20 % zniżki na pierwszą specjalność  i 50% na drugą specjalność studiów podyplomowe dla naszych Absolwentów

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów ponownie do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich i magisterskich w formie online

Studia licencjackie i magisterskie realizowane w wygodnej  
formie online

Nowe specjalności studiów podyplomowych w semestrze letnim 2020/21

Przedstawiamy  nowe specjalności studiów podyplomowych:
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole, Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE GLIWICE PAŹDZIERNIK 2020 

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika

Specjalności studiów podyplomowych:
 • Andragogika
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole 
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkole NOWOŚĆ
 • Chemia w szkole 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 
 • Etyka w szkole   
 • Filozofia w szkole   
 • Fizyka w szkole 
 • Geografia w szkole 
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Historia w szkole 
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Logistyka w szkole 
 • Matematyka w szkole 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 
 • Przedsiębiorczość w szkole 
 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Przyroda w szkole
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole
 • Terapia rodzin 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Wiedza o społeczeństwie 
 • Wychowanie do życia w rodzinie  
 • Wychowanie fizyczne w szkole  
 • Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika specjalna

Specjalności studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.
 • Logopedia ogólna
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Pedagogika resocjalizacyjna 
 • Pedagogika korekcyjna   (Terapia pedagogiczna)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe z zakresu Administracja, Zarządzanie i Zdrowie

Specjalności studiów podyplomowych
 • Administracja publiczna
 • Kontrola zarządcza 
 • Dietetyka i poradnictwo żywieniowe NOWOŚĆ 
 • Prawo zamówień publicznych NOWOŚĆ 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 • Samorząd terytorialny
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Logistyka
 • Rolnictwo
 • Trener umiejetności społecznych NOWOŚĆ 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia NOWOŚĆ 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)
 • Trener umiejetności społecznych 

Zobacz także:

Studia licencjackie i magisterskie w formie online 

Kierunki kształcenia na studiach wyższych licencjackich, jednolitych magisterskich, uzupełniających magisterskich:

- PEDAGOGIKA (studia licencjackie, magisterskie uzupełniające)
- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie)
- PEDAGOGIKA SPECJALNA  (jednolite studia magisterskie)

Studia licencjackie Gliwice
Kierunek: Pedagogika

Specjalności studiów I stopnia:
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
 • RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I PSYCHOLOGIA PRACY 
 • EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia magisterskie Gliwice
Kierunek: Pedagogika

Specjalności studiów II stopnia:
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 
 • RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 
 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE 
 • OPIEKA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I PSYCHOLOGIA PRACY 
 • EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Studia jednolite magisterskie pięcioletnie
Kierunek: Pedagogika specjalna

Specjalności studiów jenolitych magisterskich pięcioletnie na kierunku Pedagogika specjalna:
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika
- Oligofrenopedagogika
- Spectrum autyzmu

Studia jednolite magisterskie piecioletnie
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/