AKTUALNOŚCI


EGZAMIN DYPLOMOWY 2020
Informacja na temat egzaminu dyplomowego zaplanowany na  czerwiec 2020 pojawi się na stronie internetowej. Najprawdopodobnie egzamin odbędzie się w formie online. 

PRAKTYKA STUDENCKA 2020 

W związku z epidemią COVID-19 biuro Instytutu Studiów Podyplomowych w Gliwicach jest nieczynne do odwołania. Prosimy obecnie o nieprzesyłanie pocztą ani mailem dokumentów z praktyk studenckich. 

UWAGA STUDENCI 
Informacja dla studentów w trybie kształcenia w związku z epidemią COVID-19: 
PRZECZYTAJ O ZMIANACH W DZIAŁANIU UCZELNI

Pobierz Plik:

(_informacjadlastudentwwzwizkuepidemicovid-19_1586715730.pdf)

Pobierz Plik:

(_rozporzdzeniemnisw-ksztacenieiegzaminynaodlegocovid-191_1586715756.pdf)

WYKŁADY NA ŻYWO

W załączeniu list Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych Rafała Kosmulskiego informujący o uruchomieniu wykładów dla studentów na platformie webinar jam, którego zakładka znajduje się na www.podyplomowe.info pod nazwą wykłady na żywo. Zapraszamy naszych studentów studiów podyplomowych do zapisywania i korzystania z tej formy zdobywania wiedzy.

Pobierz Plik:

(listdostudentw-webinaria_1586715936.pdf)


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NIE PROWADZIMY REKRUTACJI NA MARZEC 2020. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2020/21 (PAŹDZIERNIK 2020). WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE REKRUTACJI POJAWIĄ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ).

Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium Gliwice

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych, licencjackich oraz magisterskich na kierunku Pedagogika w Instytucie Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach organizowanych przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, która została założona w 2002 r. Uczelnia Niepubliczna jest wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236.

Studia Licencjackie Gliwice

Studia licencjackie umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki.


Studia Magisterskie Gliwice

 Kolejny etap w procesie kształcenia akademickiego to studia magisterskie, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia Podyplomowe Gliwice

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów.


Rekrutacja na studia podyplomowe w Gliwicach na semestr zimowy trwa od  sierpnia 2019 r. do 05.10.2019 r.
- ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE DO 05.10.2019 I ZYSKAJ NAWET 600 ZŁ ZNIŻKI NA CZESNE!
 - STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK. KAŻDY KOLEJNY KERUNEK ZNIZKA 20 %.

Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy   w roku akademickim trwa od  sierpnia 2019 r.  Wykaz dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Aktualne promocje na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020: 
- 600 zł na wybrane specjalności studiów* przy zapisie do 05.10.2019 r.  
 - 50% na drugą tańszą specjalność studiów

*dotyczy wybranych specjalności studiów podyplomowych pedagogicznych

Uzupełniające studia podyplomowe dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli


Czesne za całe studia podyplomowe wynosi tylko 1200 zł.

-20 % zniżki na pierwszą specjalność  i 50% na drugą specjalność studiów podyplomowe dla naszych Absolwentów

Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów ponownie do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów licencjackich i magisterskich w formie online

Studia licencjackie i magisterskie realizowane w wygodnej  
formie online

Nowe specjalności studiów podyplomowych w semestrze letnim 2019/20

Przedstawiamy  nowe specjalności studiów podyplomowych:
Rolnictwo , Zarządzanie w ochronie zdrowia, Filozofia ,Etyka 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA OD PAŹDZIERNIKA 2019 
NOWE PRZEPISY 

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. nie można już studiować na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach podyplomowych. Od nowego roku akademickiego 2019/20 obowiazują już tylko jednolite pięcioletnie studia magisterskie. 

STUDIA PODYPLOMOWE GLIWICE PAŹDZIERNIK 2019 

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika

Specjalności studiów podyplomowych:
 • Andragogika
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Biologia w szkole 
 • Chemia w szkole 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Dydaktyka języka obcego NOWOŚĆ 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia 
 • Etyka w szkole   NOWOŚĆ
 • Filozofia w szkole   NOWOŚĆ 
 • Fizyka w szkole 
 • Geografia w szkole 
 • Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 • Historia w szkole 
 • Informatyka z programowaniem w szkole
 • Logistyka w szkole  NOWOŚĆ 
 • Matematyka w szkole 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 
 • Przedsiębiorczość w szkole 
 • Przygotowanie pedagogiczne 
 • Przyroda w szkole 
 • Socjoterapia
 • Technika w szkole NOWOŚĆ
 • Terapia rodzin
 • Trener w oświacie NOWOŚĆ PAŹDZIERNIK 2019 (szczegóły wkrótce) 
 • Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego) 
 • Wiedza o społeczeństwie 
 • Wychowanie do życia w rodzinie  
 • Wychowanie fizyczne w szkole  NOWOŚĆ 
 • Zarządzanie w oświacie

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogika specjalna

Specjalności studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.
 • Logopedia ogólna
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
 • Edukacja włączająca
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Pedagogika resocjalizacyjna 
 • Pedagogika korekcyjna  (dawniej Terapia pedagogiczna)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie

Specjalności studiów podyplomowych
 • Administracja publiczna
 • Kontrola zarządcza 
 • Samorząd terytorialny
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe 
 • Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
 • Logistyka
 • Rolnictwo NOWOŚĆ 
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia NOWOŚĆ
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp)

Zobacz także:

Studia licencjackie i magisterskie w formie online 

Kierunki kształcenia na studiach wyższych licencjackich, jednolitych magisterskich, uzupełniających magisterskich:

- PEDAGOGIKA (studia licencjackie, magisterskie uzupełniające)
- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite studia magisterskie)
- PEDAGOGIKA SPECJALNA  (jednolite studia magisterskie)

Studia licencjackie Gliwice
Kierunek: Pedagogika

Specjalności studiów I stopnia:
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
 • RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I PSYCHOLOGIA PRACY 
 • EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia magisterskie Gliwice
Kierunek: Pedagogika

Specjalności studiów II stopnia:
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 
 • RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ 
 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE 
 • OPIEKA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I PSYCHOLOGIA PRACY 
 • EDUKACJA OBRONNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Studia jednolite magisterskie pięcioletnie
Kierunek: Pedagogika specjalna

Specjalności studiów jenolitych magisterskich pięcioletnie na kierunku Pedagogika specjalna:
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika
- Oligofrenopedagogika
- Spectrum autyzmu

Studia jednolite magisterskie piecioletnie
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Polecamy studia podyplomowe 

ODBIÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZERWIEC 2019 GLIWICE

Informujemy, że studenci, którzy ukończyli studia podyplomowe w czerwcu 2019 r. mogą odbierać Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych od 27.08.2019 r. w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej 101/220 b wyznaczonych dniach tj. czwartek i wtorek w godz. 10.00-16.00. 

Każdy student zobowiązany jest do pokwitowania odbioru dokumentu na druku Potwierdzenie odbioru świadectwa (do pobrania poniżej). Dokument należy wydrukować i wypełnić wcześniej. 

UPOWAŻNIENIE 
Istnieje możliwość odebrania Świadectwa przez inną osobę, ale musi ona posiadać: 
1. Upoważanienie odbioru Świadectwa (podpisuje Absolwent)
2. Potwierdzenie odbioru Świadectwa (podpisuje Absolwent)

 WAŻNE: Nie wysyłamy świadectw pocztą.

POTWIEWRDZENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA 

(potwierdzenieodbioruwiadectwaczerwiec2019_1566475189.pdf)

UPOWAŻNIENIE  ODBIORU ŚWIADECTWA

(upowanieniedoodbioruwiadectwa_1566475214.pdf)

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/