KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

DORADZTWO ZAWODOWEO studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe online pozwalają na zapoznanie  się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego roli i zastosowaniem  w systemie oświatowym. Program studiów podyplomowych obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe  jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC 2021:  
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia w trybie online: 3 semestry e-learning  

Program studiów podyplomowych

1.  Struktura doradztwa zawodowego w Polsce 
2. Biomedyczne podstawy rozwoju 
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem 
5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
6. Zawodoznawstwo 
7. Socjologia edukacji i moralności 
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży 
10. Psychologia rozwoju dziecka 
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym 
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego 
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego 
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej 
15. Psychologia komunikacji 
16. Planowanie kariery zawodowej 
17. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Doradztwo zawodowe  wynosi 3600 zł Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Doradztwo zawodowe  - Zyskaj 600 zł

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). 
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Podstawa prawna: 
  • USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
  •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Zapisz sie na studia podyplomowe

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245 lub info@podyplomowe-gliwice.pl 
Biuro Instytutu Studiów Podyplomowych czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź