KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie  przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Celem studiówpodyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 90 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

MARZEC 2020: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów

1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”  
2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie 
3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka 
4. Etyka życia rodzinnego 
5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego 
6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE 
7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 
8. Psychologia i pedagogika rodziny 
9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie 
10. Komunikacja w rodzinie 
11. Trening interpersonalny 
12. Praktyka zawodowa – 90  godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź