KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

FIZYKA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH 

Instytut Studiów Podyplomowych:
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Fizyka w szkole  kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Fizyka w szkole online , jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC 2021: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych 

1. Wprowadzenie do fizyki. 
2. Fizyka klasyczna z elementami fizyki relatywistycznej. 
3. Matematyka. 
4. Mechanika. 
5. Termodynamika 
6. Elektryczność i magnetyzm. 
7. Elementy fizyki kwantowej. 
8. Elementy fizyki jądrowej. 
9. Astronomia z astrofizyką.
10. Elektrodynamika i optyka. 
11. Fizyka atomowa i cząsteczkowa. 
12. Fizyka fazy skondensowanej. 
13. Pracownia fizyczna i eksperymenty fizyczne. 
14. Dydaktyka fizyki. 
15. Technologia informacyjna w nauczaniu fizyki. 
16. Higiena i emisja głosu. 
17. Elementy prawa oświatowego
18. Praktyka - 90 h

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Fizyka w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź