Studia podyplomowe 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną online pozwalają na poznanie teoretycznych podstaw z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, diagnozy i terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne. Studia podyplomowe zdalne mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela wychowawcy w internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 90 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowane w wygodnej formie online (e-learning).

 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów -  możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach (szczegóły zakładka Kontakt)

Studia podyplomowe

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
marzec 2022 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną :
Podstawy psychologii klinicznej 
Pedagogika opiekuńcza 
Prawo rodzinne i opiekuńcze 
Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych 
Podstawy terapii pedagogicznej 
Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych 
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Diagnoza pedagogiczna 
Specyfika pracy pedagoga szkolnego 
Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 
Praca z uczniem mającym trudności w nauce 
Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych 
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka 
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 
Podstawy pracy z rodziną 18. Praca z dzieckiem zdolnym 
Trening umiejętności wychowawczych 
Warsztat pracy z grupą 
Praktyka zawodowa – 90 godz.

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja Październik 2021

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe marzec 2022 trwa. Wygodna forma studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  on-line  oraz dostępna przez internet. Zobacz inne nasze kierunki studiów podyplomowych e-learning.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną wynosi 3600 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną -1200 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Marzec 2022

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
Tagi: pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną  studia podyplomowe online, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną on-line, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną studia podyplomowe bez wychodzenia z domu, pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną studia podyplomowe przez internet, podyplomowo pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną e-learning, co dają studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną, ile trwają studia podyplomowe pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną, studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z pomocą psychologiczną 2 semestry, elearning pedagogika opiekuńczo-wychowacza z pomocą psychologiczną, 
(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych