KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut  Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Słuchacze podczas studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem). Słuchacze studiów Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno – wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach.

Czas trwania studiów podyplomowych 

PAŹDZIERNIK  2020: 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 

Program studiów podyplomowych

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece 
2. Organizacja zbiorów bibliotecznych 
3. Źródła informacji piśmienniczej 
4. Prawo biblioteczne i autorskie 
5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo  
6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne 
7. Bazy danych 
8. Rynek wydawniczy i księgarski 
9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne 
10. Media i multimedia cyfrowe 
11. Działalność informacyjna bibliotek 
12. Ćwiczenia metodyczne 
13. Współpraca bibliotekarza z uczniami z elementami komunikacji interpersonalnej 
14. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem 
15. Literatura dziecięca i młodzieżowa  
16. Literatura współczesna 
17. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe 
18. Internet w informacji i edukacji 
19. Praktyka zawodowa 90 h 

Świadectwo ukończenia studiów wyższych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź