Studia podyplomowe 
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia    

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia skierowane są głównie do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Studia podyplomowe realizowane w wygodnej formie online (e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie. Studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia odbywają się w Instytucie 
Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Marzec 2022 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry online

Program studiów podyplomowych
Epidemiologia ogólna 
Mikrobiologia/Bioterroryzm 
Higiena Komunalna 
Ekonomia w ochronie zdrowia 
Statystyka medyczna 
Promocja zdrowia 
Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia 
Epidemiologia chorób niezakaźnych 
Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych 
Ochrona zdrowia w UE 
Organizacja ochrony zdrowia 
Jakość w opiece medycznej 
Przepisy BHP 
Marketing usług medycznych 
Socjologia zdrowia/Demografia 
Higiena żywności i żywienia 
Szczepienia Ochronne

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych 

Rekrutacja Marzec 2022

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na październik 2022 trwa.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe Czesne za studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia wynosi 3000 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1500 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Marzec 2022

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych