KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

ETYKA W SZKOLE 

KONTAKT

Instytut Studiów Podyplomowych
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Etyka w szkole

Studia Podyplomowe z zakresu Etyka w szkole przeznaczone sa dla absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie etyki. Studia podyplomowe Etyka w szkole przygotowują nauczycieli uczących na II etapie edukacyjnym szkół podstawowych zainteresowanych etyką i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania etyki. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajmomości problematyki etycznej, budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Program studiów podyplomowych Etyka w szkole umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie tego przedmiotu. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz uzyskanie zaliczenia z praktyki.  Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania studiów podyplomowych:

PAŹDZIERNIK  2019: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych: 

1.Wprowadzenie do etyki: 
– etyka jako dział filozofii; 
– etyka a moralność, podstawy etyki ogólnej; 
2. Historia myśli etycznej od starożytności do współczesności 
3. Etyka 
4. Wybrane dylematy etyczne współczesnego świata
5. Etyczne podstawy edukacji i wychowania 
6. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu etyki 
7.  Dydaktyka nauczania etyki 
8. Metodyka pracy nauczyciela etyki na II etapie edukacyjnym 
9. Metody aktywizujące w nauczaniu etyki 
10.Edukacja globalna; współczesne problemy etyki 
11. Etyka społeczna i polityczna 
12. Praktyka zawodowa 60 godzin

Program studiów podyplomowych  Etyka w szkole zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

 (w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/