KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

FILOZOFIA W SZKOLE 

KONTAKT

Instytut Studiów Podyplomowych
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Filozofia w szkole

Studia podyplomowe  z zakresu Filozofia w szkole przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, którzy planują rozwinąć swoje kompetencje w zakresie filozofii. Studia podyplomowe Filozofia w szkole przygotowują nauczycieli szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego lub technikum) zainteresowanych filozofią i chcących uzyskać uprawnienia do nauczania filozofii. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie pogłębienia znajomości problematyki filozoficznej. Warunkiem ukończenia studiów  zdanie egzaminu dyplomowego i uzyskanie zaliczenia z praktyki (60 h). Studia podyplomowe Filozofia w szkole  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2017 poz. 1575).

Czas trwania studiów podyplomowych:

PAŹDZIERNIK 2019: 
 • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
 •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych: 

 1. Wprowadzenie do filozofii 
 2. Historia filozofii od starożytności do współczesności 
 3. Współczesne problemy filozoficzne 
 4.  Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania 
 5. Dydaktyka; metody analizy problemów 
 6. Dydaktyka; problemy filozoficzne 
 7. Dydaktyka; kultura logiczna w nauczaniu filozofii 
 8. Dydaktyka nauczania filozofii 
 9. Metodyka pracy nauczyciela filozofii w szkołach 
 10. Filozofia nowych mediów 
 11. Dociekania filozoficzne na tle innych metod aktywizujących 
 12. Praktyka zawodowa 90 godzin

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

 (w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/