KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowani stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semsestry (w tym jeden online)
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Zarządzanie oświatą 
2. Zarządzanie szkołą 
3. Nadzór pedagogiczny 
4. Podstawy zarządzania placówką oświatową 
5. Umiejętności kierownicze 
6. Marketing edukacyjny 
7. Public relations w szkole i oświacie 
8. Finanse publiczne 
9. Zamówienia publiczne 
10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej 
11. Prawo samorządowe i oświatowe 
12. Podstawy prawa pracy 
13. Prawo gospodarcze

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz sie na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź