KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji samorządowej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie w oświacie nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowani stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semsestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec  2020 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 2 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych

1. Zarządzanie oświatą 
2. Zarządzanie szkołą 
3. Nadzór pedagogiczny 
4. Podstawy zarządzania placówką oświatową 
5. Umiejętności kierownicze 
6. Marketing edukacyjny 
7. Public relations w szkole i oświacie 
8. Finanse publiczne 
9. Zamówienia publiczne 
10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej 
11. Prawo samorządowe i oświatowe 
12. Podstawy prawa pracy 
13. Prawo gospodarcze

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3000 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata rekrutacyjna) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

Zapisz sie na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/