KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

TECHNIKA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWIACH 

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Technika w szkole

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów – nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych.  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Technika w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych 

1. Dydaktyka przedmiotu 
2. Maszynopisarstwo 
3. Pracownia techniczna 
4. Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania 
5.Podstawy konstrukcji maszyn 
6. Elektronika i elektrotechnika 
7. Automatyka i robotyka 
8. Podstawy eksploatacji 
9. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
10. Metodyka nauczania techniki
11. Technologie informacyjne w programie nauczania techniki
12.Wychowanie komunikacyjne 
13. Higiena i emisja głosu 
14.System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego 
15. Praktyki – 90 godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź