KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

TECHNIKA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWIACH 

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Technika w szkole

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów – nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych.  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Technika w szkole”, jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych 

1. Dydaktyka przedmiotu 
2. Maszynopisarstwo 
3. Pracownia techniczna 
4. Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania 
5.Podstawy konstrukcji maszyn 
6. Elektronika i elektrotechnika 
7. Automatyka i robotyka 
8. Podstawy eksploatacji 
9. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 
10. Metodyka nauczania techniki
11. Technologie informacyjne w programie nauczania techniki
12.Wychowanie komunikacyjne 
13. Higiena i emisja głosu 
14.System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego 
15. Praktyki – 90 godzin 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna  za studia podyplomowe - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564
(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/