KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

HISTORIA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych  
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studia podyplomowych

Studia podyplomowe Historia w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych. Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Historia w szkole jest zaliczenie praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zdanie Egzaminu Dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK  2019  
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych

1. Historia starożytna i średniowieczna 
2. Historia nowożytna powszechna i Polski 
3. Historia XIX wieku 
4. Historia najnowsza Polski 
5. Historia powszechna XX wieku 
6. Dzieje kultury 
7. Wybrane zagadnienia metodologii historii 
8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szklonym 
9. Metodyka historii 
10. Edukacja regionalna 
11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii 
12. Higiena i emisja głosu 
13. Elementy prawa oświatowego 
14. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/