KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

HISTORIA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych  
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studia podyplomowych

Studia podyplomowe Historia w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych. Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Historia w szkole jest zaliczenie praktyki – 90 godzin  oraz zdanie Egzaminu Dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK  2020 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning

Program studiów podyplomowych

1. Historia starożytna i średniowieczna 
2. Historia nowożytna powszechna i Polski 
3. Historia XIX wieku 
4. Historia najnowsza Polski 
5. Historia powszechna XX wieku 
6. Dzieje kultury 
7. Wybrane zagadnienia metodologii historii 
8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szklonym 
9. Metodyka historii 
10. Edukacja regionalna 
11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii 
12. Higiena i emisja głosu 
13. Elementy prawa oświatowego 
14. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź