KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

Matematyka w szkoleO studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Matematyka w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów podyplomowych Matematyka  jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Studia podyplomowe Matematyka mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Matematyka w szkole jest  zaliczenie z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC  2021 : 
 • Studia podyplomowe  niestacjonarne  w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online)
 • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Matematyka w szkole obejmuje następujące zagadnienia:
 • Algebra 
 • Geometria 
 • Analiza matematyczna 
 • Teoria mnogości 
 • Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka  
 • Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki 
 • Metodyka matematyki
 • Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych 
 • Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki 
 • Higiena i emisja głosu 
 • Elementy prawa oświatowego 
 • Praktyka zawodowa – 90 godz.

Opłaty za studia podyplomowe

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Matematyka wynosi 3600 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł.
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Matematyka - Zyskaj 600 zł

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Matematyka w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Autyzm  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 • Podstawa prawna: USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
 •  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Więcej informacji pod numerem telefonu 517772245 lub info@podyplomowe-gliwice.pl 
Biuro Instytutu Studiów Podyplomowych czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź