KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

GEOGRAFIA W SZKOLE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Geografia w szkole kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Geografia w szkole jest uzyskanie zaliczenia z praktyki – 90 godzin praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym (w tym jeden semestr online)
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online

Program studiów podyplomowych

1. Geologia 
2. Prawne podstawy ochrony środowiska 
3. Astronomiczne podstawy geografii 
4. Geografia fizyczna 
5. Geografia społeczno-ekonomiczna 
6. Gleboznawstwo i geografia gleb 
7. Geografia regionalna z elementami geografii kultur 
8. Metodyka nauczania geografii 
9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografii 
10. Higiena i emisja głosu 
11. Elementy prawa oświatowego
12. Praktyka - 90 dodz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź