KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

GEOGRAFIA W SZKOLE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Geografia w szkole kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Geografia w szkole jest uzyskanie zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2019 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych

1. Geologia 
2. Prawne podstawy ochrony środowiska 
3. Astronomiczne podstawy geografii 
4. Geografia fizyczna 
5. Geografia społeczno-ekonomiczna 
6. Gleboznawstwo i geografia gleb 
7. Geografia regionalna z elementami geografii kultur 
8. Metodyka nauczania geografii 
9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografii 
10. Higiena i emisja głosu 
11. Elementy prawa oświatowego
12. Praktyka - 90 dodz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe 

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe - 100 zł (opłata dodatkowa)  

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz sierunek studiów podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe 


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/