KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracujących lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci i osób niewidomych lub niedowidzących. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów podyplomowych poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Tyflopedagogika jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki  (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

Marzec  2021: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semsestry (w tym jeden semestr online) 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learnig: 3 semestry e-learning 

Praktyka studencka

Praktyka zawodowa rok akademicki 2020/2021
- I uprawnienia - 180 h 
- II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 godzin raktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. 

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych