KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

MATEMATYKA W SZKOLE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl  
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Matematyka w szkole

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Matematyka w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów podyplomowych  Matematyka w szkole jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Matematyka w szkole  jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 90 godzin praktyki oraz   zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych


PAŹDZIERNIK 2020
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning

Program studiów

1. Algebra 
2. Geometria 
3. Analiza matematyczna 
4. Teoria mnogości 
5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka 
6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki 
7. Metodyka matematyki 
8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych 
9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki 
10. Higiena i emisja głosu 
11. Elementy prawa oświatowego 
12. Praktyka zawodowa – 90  godz. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź