STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program studiów podyplomowych obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki  (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

Marzec 2022: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów

Praktyka zawodowa rok akademicki 2021/22
- I uprawnienia - 180 h 
- II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadajacych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. 

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych