STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 

O studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Program studiów podyplomowych obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i działań wspomagających rodzinę. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki  (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

PAŹDZIERNIK 2020 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów

Praktyka zawodowa rok akademicki 2020/2021 
- I uprawnienia - 180 h 
- II uprawnienia - 120 h 

Opis: 
I uprawnienia - 180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadajacych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
II uprawnienia - 120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. 

Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450) 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź