STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

SOCJOTERAPIA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Socjoterapia 

Studia podyplomoweSocjoterapia zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.). 
Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii otrzyma Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Socjoterapia jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 120 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

PAŹDZIERNIK  2019: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów

1. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym 
2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania 
3. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty 
4. Psychologia i dynamika małych grup 
5. Psychopatologia dzieci i młodzieży 
6. Trening interpersonalny 
7. Trening umiejętności wychowawczych 
8. Trening samoświadomości 
9. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii 
10. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu 
11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne 
12. Psychologiczne koncepcje człowieka 
13. Psychopatologia i psychoterapia rodziny 
14. Współczesne kierunki psychoterapii 
15. Interwencja kryzysowa 
16. Psychospołeczne podstawy kreatywności 
17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
18. Praktyka - 120 h

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach)
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/