STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

SOCJOTERAPIA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Socjoterapia 

Studia podyplomoweSocjoterapia zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.). 
Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia podyplomowe przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii otrzyma Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Socjoterapia jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki w wymiarze 120 h (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów 

Marzec  2022 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów

1. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym 
2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania 
3. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty 
4. Psychologia i dynamika małych grup 
5. Psychopatologia dzieci i młodzieży 
6. Trening interpersonalny 
7. Trening umiejętności wychowawczych 
8. Trening samoświadomości 
9. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii 
10. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu 
11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne 
12. Psychologiczne koncepcje człowieka 
13. Psychopatologia i psychoterapia rodziny 
14. Współczesne kierunki psychoterapii 
15. Interwencja kryzysowa 
16. Psychospołeczne podstawy kreatywności 
17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
18. Praktyka - 120 h

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Formularz kontaktowy

(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych