KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PEDAGOGIKA SZTUKI - PLASTYKA W SZKOLE


KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Plastyka w szkole

Studia podyplomowe Plastyka w szkole kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach. Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki oraz udział w plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac – do wyboru techniki: malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika. Prace przechodzą na własność uczelni.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) -październik 2019  - czerwiec 2020

Program studiów

1. Współczesne tendencje w edukacji 
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości 
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
4. Historia sztuki 
5. Historia kultury 
6. Grafika i rzeźba 
7. Malarstwo i rysunek 
8. Psychologia twórczości 
9. Dydaktyka plastyki 
10. Higiena i emisja głosu 
11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki 
12. Elementy prawa oświatowego 
13. Praktyka zawodowa – 90  godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Instytut Studiów Podyplomowych i Szkoleń Pedagogium

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 


Opłata rekrutacyjna - 100 zł  

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/