STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE
ANDRAGOGIKA (TRENER ROZWOJU EDUKACJI ZAWODOWEJ)
KONTAKT
Biuro Studiów Podyplomowych:
info@podyplomowe-gliwice.pl


O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe online Andragogika (Trener Rozwoju Edukacji Zawodowej) przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki ( 30 godzin) i  zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania

Marzec 2021: 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online

Program studiów:

Moduł I: 
 1. Teoretyczne podstawy andragogiki. 
 2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki. 
 3. Prawo oświatowe. 
 4. Psychologia rozwojowa dorosłych. 
 5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego. 
 6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych. 
 7. Higiena i emisja głosu. 
Moduł II: 
 1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga. 
 2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej. 
 3. Techniki pracy warsztatowej. 
 4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych. 
 5. Praca socjalna z dorosłymi. 
 6. Trening interpersonalny. 
 7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
 8. Praktyka zawodowa – 30 godz.

Formularz kontaktowy

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych