Studia podyplomowe 
Administracja publiczna 

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia podyplomowe Administracja publiczna kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej. Studia podyplomowe Administracja publiczna mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  Administracja publiczna jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).
Studia podyplomowe Administracja publiczna realizowane w wygodnej formie zdalnej (e-learning).
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów 
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych w Gliwicach

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Administracja publiczna  październik 2022 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych
Podstawowe pojęcia prawoznawstwa 
Prawo administracyjne materialne 
Prawo administracyjne osobowe 
Nadzór i kontrola w administracji Ustrój samorządu terytorialnego 
Postępowanie administracyjne 
Postępowanie egzekucyjne w administracji 
Postępowanie sądowo-administracyjne 
Odpowiedzialność w administracji 
Prawo pracy z prawem urzędniczym 
Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej 
Finanse publiczne 
Zasady tworzenia prawa 
Udostępnianie i ochrona informacji w administracji 
Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej 
Elementy prawa cywilnego 
Mediacje i komunikacja w administracji 
Etyka w administracji  

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Administracja publiczna) wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Administracja publiczna otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja Październik 2022

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe Administracja publiczna od październik 2022 trwa.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe.  Czesne za studia podyplomowe Administracja publiczna wynosi 3000 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1500 zł. 
Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne) bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Administracja publiczna - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Październik 2022

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych