STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej. Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia studiów jest  zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online)
Studia w trybie online: 2 semestry elearning

Program studiów

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa 
2. Prawo administracyjne materialne 
3. Prawo administracyjne osobowe 
4. Nadzór i kontrola w administracji 
5. Ustrój samorządu terytorialnego 
6. Postępowanie administracyjne 
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji 
8. Postępowanie sądowo-administracyjne 
9. Odpowiedzialność w administracji 
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym 
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej 
12. Finanse publiczne 
13. Zasady tworzenia prawa 
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji 
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej 
16. Elementy prawa cywilnego 
17. Mediacje i komunikacja w administracji 
18. Etyka w administracji 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 24.02.2018

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź