KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

COACHING I TUTORING W EDUKACJI

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w edukacji skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. 

Czas trwania

SEMESTR ZIMOWY: 
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) - listopad 2017 do 30.06.2018 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning - listopad 2017 do 30.06.2018 

SEMESTR LETNI: 
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) - marzec 2018 do 30.01.2019 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning - marzec 2018 do 30.01.2019

Program studiów

PROGRAM. MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI: 
1. Antropologia i cel tutoringu 
2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie. 
3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej. 
4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron uczniów. 
5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej. 
6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia. 
7. Wartości w tutoringu. 
8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich. 

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI : 
9. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu. 
10. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna. 
11. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazy- wanie informacji zwrotnej. 
12. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów po- trzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja. 
13. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy, zarządzanie emocjami nauczyciela. 
14. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej. 
15. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń. 
16. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica. 
17. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.

Opłaty

Czesne za studia - 3.500 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
Opłata rekrutacyjna - 100 zł 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  Pedagogium 
ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/