KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

COACHING I TUTORING W EDUKACJI

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w edukacji skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów i innych pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Studia przygotowują do pracy indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. 

Czas trwania

PAŹDZIERNIK 2020
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning 

Program studiów

PROGRAM. MODUŁ I TUTORING W EDUKACJI: 
1. Antropologia i cel tutoringu 
2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie. 
3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej. 
4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron uczniów. 
5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej. 
6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia. 
7. Wartości w tutoringu. 
8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich. 

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI : 
9. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu. 
10. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna. 
11. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazy- wanie informacji zwrotnej. 
12. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów po- trzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja. 
13. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy, zarządzanie emocjami nauczyciela. 
14. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej. 
15. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń. 
16. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica. 
17. Zasady i etyka w pracy coacha i tutora.

Formularz kontaktowy

Rekrutacja na studia podyplomowe 

(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych