Rekrutacja na studia podyplomowe 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA OD PAŹDZIERNIKA 2019 
NOWE PRZEPISY PRAWNE

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. nie można już studiować na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach podyplomowych. Od nowego roku akademickiego 2019/20 obowiazują już tylko jednolite pięcioletnie studia magisterskie. 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w  Instytucie Studiów Podyplomowych  w Gliwicach trwa od 08.08.2019 r.  do 05.10.2019 r. (ważna jest kolejność zgłoszeń)
 - ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE DO 05.10.2019 I ZYSKAJ NAWET 600 ZŁ ZNIŻKI NA CZESNE! 
- STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK


Rekrutacja na studia podyplomowe 

Zasady przyjęcia na studia podyplomowe w Gliwicach:

1. KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
2. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW 
3. OPŁATA REKRUTACYJNA

Rekrutacja na studia podyplomowe Gliwice

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20


Podanie na studia podyplomowe. W podaniu na studia podyplomowe nie wpisuje się trybu studiów podyplomowych. 

PODANIE NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

(formularz-zgoszeniowy-na-studia-podyplomowe.pdf)

2. Formularz - informacja o trybie studiów 
Student wypełnia formularz dotyczący trybu studiów podyplomowych niestacjonarnych. Nie wpisuje się trybu studiów w podaniu na studia podyplomowe. 

FORMULARZ  - TRYB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

(informacjaotrybiestudiwpodyplomowych.pdf)


3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł prosimy wpłacać na konto:
 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 
ul. Toszecka 101/220 b
44-100 Gliwice 

ING BANK ŚLĄSKI  28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych) 

Opłata rekrutacyjna jest zwracana tylko w przypadku nieuruchomienia danej specjalności studiów. 


4. kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów)

Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych


  • on-line (zeskanowane dokumenty rekrutacyjne  za pomocą scanera) na nasz adres:   biuro@podyplomowe-gliwice.pl
  •  pocztą: komplet dokumentów na adres: Instytut Studiów Podyplomowych  ul. Toszecka 101/220 b ,   44-100 Gliwice  
  •  osobiście: Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny WSNP -  Instytutu Studiów Podyplomowych: Gliwice, Toszecka 101/220 b (II p.)

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za Studia Podyplomowe w roku akademickim 2019/2020 można wpłacać: 
1. Jednorazowo
2. Semestralnie
3. W bezodsetkowym systemie ratalnym wg ustalonego harmonogramu wpłat uszczególnionym w umowie o kształcenie ze studentem (maksymalnie 8 rat).

Czesne w trakcie roku akademickiego nie ulega zmianie. Harmonogram wpłat zawarty jest w umowie o kształcenie na studich podyplomowych. 

ZAREZERWUJ MIEJSCE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Wypełnienie elektronicznego formularza nie jest jednoczesne z zapisaniem się na studia podyplomowe.

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/