STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Czas trwania studiów podyplomowych

SEMESTR LETNI 
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online) - marzec 2018 do luty 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry - marzec 2018 do luty 2019 
 
SEMESTR ZIMOWY 
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) - pażdziernik 2018 do czerwiec 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning - październik 2018 do czerwiec 2019  

Program studiów

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
3. System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 
4. Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny) 
5. Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania 
6. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe) 
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym 
8. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce 
9. Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe 
10. Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych 
11. Centrum Zarządzania Kryzysowego – przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych 
12. Polityka bezpieczeństwa 
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego   

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 2400 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 
ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 24.02.2018

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/