STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE   W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach trwa od 20.07.2020 r. do 30.09.2020 r. 
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

PROMOCJA


- STUDENCI STUDIUJĄCY JEDNOCZEŚNIE DRUGI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ ZNIŻKĘ 50% CZESNEGO NA TAŃSZY KIERUNEK

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera. W szczególności kierujemy naszą ofertę edukacyjną do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. 

Prowadzimy rekrutację na studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych  wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236. Proponujemy edukację opartą na najnowszych i wciąż aktualizowanych programach nauczania, zgodnych z ministerialnymi rozporządzeniami. Kształcenie zazwyczaj trwa 2-3 semestry, ale dzięki realizacji części studiów w systemie e-learningowym zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych następuje  w ciągu roku akademickiego.


Wszystkie programy  studiów podyplomowych są zgodne z Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Naszym Słuchaczom studiów podyplomowych w Gliwicach  zapewniamy: 
-  zajęcia tylko w wybrane soboty, lokalizacja blisko Centrum 
- najniższe czesne na Śląsku rozłożone na bezodsetkowe raty 
- profesjonalną kadrę  
- oszczedność czasu - kwalifikacje w ciągu roku 
- nieograniczony dostęp do materiałów szkoleniowych objętych programem studiów w strefie studenta 
- zniżki za kontynuację studiowania dla naszych absolwentów 

 Serdecznie zapraszamy do studiowania w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

STUDIA PODYPLOMOWE ZJAZDOWE 
SPECJALNOŚCI  PEDAGOGICZNE 

 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł

 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Cena za całe studia 3600 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Cena za całe studia: 2400 zł 
 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 2 
 • Cena za semestr: 1200 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia:  3000 zł 

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł 

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł
 • Cena za całe studia: 3000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł
 • Cena za całe studia: 3600

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1200 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 3 
 • Cena za semestr: 1000 zł

 • Semestry: 2
 • Cena za semestr: 1200 zł

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/