KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

Logistyka w szkole

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe  Logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia podyplomowe Logistyka w szkole pozwalają także nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej w branży TSL ( Transport Spedycja Logistyka). Ukończenie studiów podyplomowych Logistyka w szkole  pozwoli na praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Logistyka w szkole jest uzyskanie zaliczenia z praktyki studenckiej i zdanie Egzaminu Dyplomowego. 
Studia podyplomowe Logistyka w szkole  odbywaja się w Instytucie Studiów Podyplomowych w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych

Marzec 2022
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej 
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej 
3. Dydaktyka przedmiotu 
4. Podstawy logistyki 
5. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym 
6. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych 
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne 
8. Regulacje, przepisy i procedury celne 
9. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
10. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej 
11. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko 
12. Controlling 
13. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw 
14. Systemy informatyczne w logistyce 
15. Logistyka w produkcji 
16. Zarządzanie dystrybucją 
17. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw 
18. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management) 
19. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems) 
20. Praktyka zawodowa w wymiarze 90  godzin

Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Formularz kontaktowy

(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych