KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

Logistyka w szkole

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Kwalifikacyjne studia podyplomowe  Logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia pozwalają także nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej w branży TSL ( Transport Spedycja Logistyka). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie logistyka w szkole pozwoli na praktyczne przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia podyplomowe Logistyka w szkole  odbywaja się w Instytucie Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów podyplomowych

1.Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej 
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej 
3. Dydaktyka przedmiotu 
4. Podstawy logistyki 
5. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym 
6. Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych 
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne 
8. Regulacje, przepisy i procedury celne 
9. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
10. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej 
11. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko 
12. Controlling 
13. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw 
14. Systemy informatyczne w logistyce 
15. Logistyka w produkcji 
16. Zarządzanie dystrybucją 
17. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw 
18. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management) 
19. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems) 
20. Praktyka zawodowa w wymiarze 90  godzin

Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia podyplomowe  - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność studiów podyplomowych)

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/