KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

JĘZYK POLSKI W SZKOLE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych:
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Język polski w szkole

Studia podyplomowe Język polski w szkole  kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych. 

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 
 
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2019
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) -październik 2019 - czerwiec 2020

Program studiów

1. Tradycja literacka w szkole 
2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestolecia do najnowszej) 
3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego 
4. Poetyka i sztuka interpretacji 
5. Literatura dla dzieci i młodzieży 
6. Gramatyka opisowa języka polskiego 
7. Komunikacja językowa 
8. Historyczne i społeczne konteksty języka 
9. Lingwistyka a kształcenie językowe 
10. Sztuka czytania i redagowania 
11. Metodyka nauczania języka polskiego 
12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego 
13. Projekt jako metoda uczenia się 
14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego 
15. Higiena i emisja głosu 
16. Elementy prawa oświatowego
17. Praktyka zawodowa – 60 godz. 

Program studiów podyplomowych Język polski w szkole zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 


28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)
Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/