KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

INFORMATYKA Z PROGRAMOWANIEM W SZKOLE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Informatyka z programowaniem w szkole

Studia podyplomowe  przygotowują słuchaczy – nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki z programowaniem w szkole. 

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki z programowaniem w szkole, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego, zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. 

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019

PAŹDZIERNIK 2019 
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) -październik 2019 - czerwiec 2020 Program studiów

1. Podstawy informatyki. 
2. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej. 
3. Dydaktyka przedmiotu. 
4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową. 
5. Usługi internetowe. 
6. Podstawy systemów informacyjnych. 
7. Technologia informacyjna. 
8. Podstawy programowania. 
9. Metodyka nauczania programowania. 
10. Podstawowe narzędzia programisty. 
11. Podstawy projektowania baz danych. 
12. Elementy technologii informacyjnej i medialnej. 
13. Grafika komputerowa i multimedia. 
14. Podstawy programowania obiektowego w Javie. 
15. Metodyka i elementy e-nauczania (e-learning). 
16. Podstawy projektowania stron WWW. 
17. Podstawowe narzędzia programowania. 
18. Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne. 
19. Programowanie wizualne w szkole. 
20. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 


Opłata rekrutacyjna - 100 zł 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/