KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

DORADZTWO ZAWODOWE

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut  Studiów Podyplomowych:
info@podyplomowe-gliwice.pl
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe pozwalają na zapoznanie  się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego roli i zastosowaniem  w systemie oświatowym. Program studiów podyplomowych obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2019 :  
Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) październik 2019 - czerwiec 2020  
Studia w trybie online: 3 semestry e-learning - październik 2019 - czerwiec 2020 

Program studiów podyplomowych

1.  Struktura doradztwa zawodowego w Polsce 
2. Biomedyczne podstawy rozwoju 
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem 
5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
6. Zawodoznawstwo 
7. Socjologia edukacji i moralności 
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży 
10. Psychologia rozwoju dziecka 
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym 
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego 
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego 
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej 
15. Psychologia komunikacji 
16. Planowanie kariery zawodowej 
17. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa) 
Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 
ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz specjalność  studiów podyplomowych)

Zapisz sie na studia podyplomoweFormularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/