STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Wczesne nauczanie języka obcego (języka angielskiego)

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego). Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela. Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu B1, B2 lub C1.

Czas trwania studiów w roku akademickim 

  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) - październik 2019 - czerwiec 2020 

Program studiów

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych 
3. Glottodydaktyka 
4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego 
5. Historia i kultura wielkiej Brytanii 
6. Fonetyka praktyczna – gry i zabawy ruchowe – piosenka w nauczaniu języka angielskiego – literatura dziecięca 
7. Praktyczna nauka języka angielskiego 
8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania 
9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej 
10. Nauczanie elementów języka 
11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności 
12. Rozwijanie i integracja sprawności 
13. Doskonalenie języka angielskiego 
14. Praktyka zawodowa – 60 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Opłaty

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach)


Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)
Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/