KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole

Studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości. 

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli – uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela przedsiębiorczości. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie  praktyki – 90 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020 : 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 3 semestry e-learning 

Program studiów

1.  Współczesne tendencje w edukacji 
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości 
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
4. Psychologia pracy 
5. Makroekonomia 
6. Mikroekonomia 
7. Podstawy przedsiębiorczości 
8. Marketing w przedsiębiorstwie 
9. Wprowadzenie na rynek pracy 
10. Komunikacja interpersonalna 
11. Dydaktyka przedsiębiorczości 
12. Higiena i emisja głosu 
13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości 
14. Elementy prawa oświatowego 
15. Praktyka zawodowa – 90 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź