Studia podyplomowe 
Przedsiębiorczość  w szkole  

Praktyczne informacje

Studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości we wszystkich typach szkół. Studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego. 
Studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole w szkole  dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych realizowane w wygodnej formie online (e-learning)
 • Świadectwo wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
 • Stała liczba semestrów - możliwość skrócenia studiów podyplomowych pedagogicznych o jeden semestr (warunek: ukończone studia pedagogiczne lub blok psychologiczno-pedagogiczny)
 • Niezmienne czesne i brak dodatkowych opłat
 • Prosta rekrutacja online
 • Atrakcyjne rabaty dla Kandydatów 
 • Zniżki dla naszych Absolwentów studiów podyplomowych (dodatkowe 20%)
 • Możliwość zapisu na studia podyplomowe uzupełniające dla Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
 • Dostęp do materiałów dydaktycznych w Strefie Studenta
 • Programy  studiów  podyplomowych pedagogicznych zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • Świadectwo zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • więcej informacji udziela Instytut Studiów Podyplomowych pod numerem telefonu 517 772 245

O studiach podyplomowych

Czas trwania studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole październik 2021 : 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) 
- Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 3 semestry 

Zagadnienia w ramach studiów podyplomowych
Współczesne tendencje w edukacji 
Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości 
Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
Psychologia pracy  
Makroekonomia 
Mikroekonomia 
Podstawy przedsiębiorczości 
Marketing w przedsiębiorstwie 
Wprowadzenie na rynek pracy 
Komunikacja interpersonalna 
Dydaktyka przedsiębiorczości 
Higiena i emisja głosu 
Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości 
Elementy prawa oświatowego 
Praktyki – 90 godzin


Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Wszyscy absolwenci studiów podyplomowych Przedsiębiorczość w szkole  otrzymują takie samo świadectwo (nie ma adnotacji o trybie studiów online). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawa prawna: 
-USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 
-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Aktualne promocje 

 • 600 zł przy zapisie na studia podyplomowe 
 • -50 % zniżki na drugą specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki na trzecią i każdą kolejną specjalność studiów podyplomowych
 • -20% zniżki dla naszych Absolwentów

Rekrutacja Październik 2021

Znajdź studia podyplomowe dla siebie! Rekrutacja na studia podyplomowe Przedsiębiorczość w szkole październik 2021 trwa.

             Zapisz się na studia

Zarezerwuj miejsce na studia podyplomowych

Kontakt
Instytut Studiów Podyplomowych 

ul. Toszecka 101/220 b 
44-100 Gliwice 

info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245 

czynne poniedziałek-piątek 
od 8.00 do 16.00

Opłaty za studia podyplomowe 

Gwarantujemy stałą cenę i braku dodatkowych opłat za studia podyplomowe 
Czesne za studia podyplomowe Przedsiębiorczość wynosi 3600 zł. Cena za semestr studiów podyplomowych - 1200 zł. Istnieje możliwość płatności w 8 ( studia II semestralne) lub 12 (studia III semestralne w bezodsetkowych ratach. 
Promocja na studia podyplomowe Przedsiębiorczość - Zyskaj 600 zł


Opłata rekrutacyjna za studia podyplomowe wynosi 85 zł 
Opłata rekrutacyjna nie jest zaliczana na poczet czesnego za studia podyplomowe. 
Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 ING BANK ŚLĄSKI (w tytule prosimy wpisać tylko KOD: 710958) 
Opłata rekrutacyjna nie jest zwracana w przypadku rezygnacji studenta ze studiów podyplomowych.

Popularne specjalności studiów podyplomowych w naborze Październik 2021

Doradztwo zawodowe 

          więcej o studiach

Przygotowanie pedagogiczne 

          więcej o studiach

Chemia w szkole

          więcej o studiach

Biologia w szkole

          więcej o studiach

Dietetyka 

          więcej o studiach

Rolnictwo

          więcej o studiach
(c) 2022, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe rekrutacja online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych