STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

LOGISTYKA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych Logistyka 

Studia podyplomowe Logistyka umożliwiają  słuchaczom zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowują  do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki wydatnie zwiększa szanse kariery w środowisku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra). Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia i produkcji.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 2 semestry e-learning 

Program studiów

1. Podstawy logistyki 
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym 
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej 
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji międzynarodowej 
5. Prawo transportowe 
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów logistycznych  
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne 
8. Regulacje, przepisy i procedury celne 
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych 
10. Outsourcing w logistyce 
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym 
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza Unii Europejskiej 
13. Finanse międzynarodowe – instrumenty finansowe pozwalające ograniczać ryzyko 
14. Controlling 
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw 
16. Systemy informatyczne w logistyce 
17. Logistyka w produkcji 
18. Zarządzanie dystrybucją 
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw 
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management) 
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą  Szkołę Nauk Pedagogicznych 

Rekrutacja na studia podyplomowe 

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź