STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

KONTROLA ZARZĄDCZA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach. 

Adresatami są: 
- kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej. 
- pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem 
- osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP 
- osoby zatrudnione w, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia w trybie online: 2 semestry 

Program studiów

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP 
2. Gospodarka finansowa JSFP 
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP 
4. Zarządzanie projektami w JSFP 
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP 
6. Podstawy rachunkowości budżetowej 
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP 
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP 
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP 
10. Dyscyplina finansów publicznych 
11. Zamówienia publiczne 
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP 
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP 
14. Audyt wewnętrzny 
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP 
16. Zarządzanie kadrami w JSFP 
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych 
18. Komunikacja interpersonalna

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Rekrutacja na studia podyplomowe 

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych