STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

KONTROLA ZARZĄDCZA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach. 

Adresatami są: 
- kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej. 
- pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem 
- osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP 
- osoby zatrudnione w, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
Studia w trybie online: 2 semestry 

Program studiów

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP 
2. Gospodarka finansowa JSFP 
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP 
4. Zarządzanie projektami w JSFP 
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP 
6. Podstawy rachunkowości budżetowej 
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP 
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP 
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP 
10. Dyscyplina finansów publicznych 
11. Zamówienia publiczne 
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP 
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP 
14. Audyt wewnętrzny 
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP 
16. Zarządzanie kadrami w JSFP 
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych 
18. Komunikacja interpersonalna

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Rekrutacja na studia podyplomowe 

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź