STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA W PROFILAKTYCE I PROMOCJI ZDROWIA

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych 

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych. Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Epidemiologia ogólna 
2. Mikrobiologia/Bioterroryzm 
3. Higiena Komunalna 
4. Ekonomia w ochronie zdrowia 
5. Statystyka medyczna 
6. Promocja zdrowia 
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia 
8. Epidemiologia chorób niezakaźnych 
9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych 
10. Ochrona zdrowia w UE
11. Organizacja Ochrony zdrowia 
12. Jakość w opiece medycznej 
13. Przepisy BHP 
14. Marketing usług medycznych 
15. Socjologia zdrowia/Demografia 
16. Higiena żywności i żywienia 
17. Szczepienia Ochronne

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź