KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych 
info@podyplomowe-gliwice.pl
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub II stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji. Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki zawodowej.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC 2022
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii. 
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. 
2. Biologia starzenia się. 
3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka) 
Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości 
1. Komunikacja społeczna 
2. Aktywizacja społeczna osób starszych 
3. Wsparcie psychologiczne osób starszych 
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe 
1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych 
2. Techniki treningu pamięci 
3. Terapie zajęciowe 
Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych 
1. Podstawy prawa 
2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE 
3. Instytucje wsparcia osób starszych. 
Moduł V. Starzenie się, a styl życia 
1. Dietetyka 
2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa 
Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja 
1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo 
2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne 
3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji 
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
5. Podstawy farmakologii 
6. Opieka paliatywna i terminalna. 
 7. Praktyka zawodowa – 30 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych