KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Instytut Studiów Podyplomowych 
info@podyplomowe-gliwice.pl
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych 

Studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub II stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji. Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego i zaliczenie praktyki zawodowej.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii. 
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. 
2. Biologia starzenia się. 
3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka) 
Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości 
1. Komunikacja społeczna 
2. Aktywizacja społeczna osób starszych 
3. Wsparcie psychologiczne osób starszych 
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe 
1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych 
2. Techniki treningu pamięci 
3. Terapie zajęciowe 
Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych 
1. Podstawy prawa 
2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE 
3. Instytucje wsparcia osób starszych. 
Moduł V. Starzenie się, a styl życia 
1. Dietetyka 
2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa 
Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja 
1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo 
2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne 
3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji 
4. Pierwsza pomoc przedmedyczna 
5. Podstawy farmakologii 
6. Opieka paliatywna i terminalna. 
 7. Praktyka zawodowa – 30 godz.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź