STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów np. edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną,szpitali. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

PAŹDZIERNIK 2020: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym 2 semestry 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka. 
2. Psychologia zdrowia. 
3. Socjologia zdrowia. 
4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia. 
5. Zdrowie publiczne. 
6. Rodzina, a kształtowanie zdrowego stylu życia. 
7. Bioetyka. 
8. Pedagogika zdrowia. 
9. Promocja zdrowia. 
10. Problemy zdrowotne i kwestie społeczne. 
11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych. 
12. Epidemiologia chorób zakaźnych. 
13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. 
14. Zdrowie psychiczne a odżywianie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź