STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

EDUKACJA ZDROWOTNA Z PROMOCJĄ ZDROWIA

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów np. edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną,szpitali. Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC  2022: 
  • Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym 2 semestry 
  •  Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie e-learning: 2 semestry e-learning 

Program studiów podyplomowych

1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka. 
2. Psychologia zdrowia. 
3. Socjologia zdrowia. 
4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia. 
5. Zdrowie publiczne. 
6. Rodzina, a kształtowanie zdrowego stylu życia. 
7. Bioetyka. 
8. Pedagogika zdrowia. 
9. Promocja zdrowia. 
10. Problemy zdrowotne i kwestie społeczne. 
11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych. 
12. Epidemiologia chorób zakaźnych. 
13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. 
14. Zdrowie psychiczne a odżywianie.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Zapisz się na studia podyplomowe

Formularz kontaktowy


(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych