KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE GLIWICE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

BIURO REKRUTACJI W GLIWICACH

Biuro Studiów Podyplomowych: 
biuro@podyplomowe-gliwice.pl 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA OD 01.10.2019 r.
Nowe przepisy prawne

Informujemy, że od dnia 01.10.2019 r. nie można już studiować na specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach podyplomowych. Od nowego roku akademickiego 2019/20 obowiazują już tylko jednolite pięcioletnie studia magisterskie. 

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Czas trwania studiów podyplomowych niestacjonarnych

MARZEC  2019 :  
  • Studia w trybie zjazdowym: 3 semestry (w tym jeden semestr online) marzec 2019 do luty 2020 
  • Studia w trybie online: 3 semestry e-learning - marzec 2019 do luty 2020

Program studiów podyplomowych

1. Pedagogika działań twórczych 
2. Pedagogika zabawy 
3. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji 
4. Podstawy kształcenia zintegrowanego 
5. Diagnoza pedagogiczna 
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) 
7. Terapia pedagogiczna 
8. Edukacja polonistyczna z metodyką 
9. Edukacja matematyczna z metodyką 
10. Edukacja środowiskowa z metodyką 
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych z metodyką 
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki 
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką 
14. Emisja głosu 
15. Psychologia rozwojowa i osobowości 
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy 
17. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
18. Edukacja motoryczno-zdrowotna z metodyką 
19. Praktyka – edukacja przedszkolna 40 godz. 
20. Praktyka – edukacja wczesnoszkolna 60 godz. kl. 1-3 

Program studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych

Opłaty za studia podyplomowe

Czesne za studia - 3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 
PROMOCJA: Zyskaj 600 zł zniżki na studia podyplomowe 

Opłata rekrutacyjna  za studia podyplomowe - 100 zł (opłata dodatkowa) 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium 
 
28 1050 1504 1000 0092 4679 9564 

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Zapisz się na studia podyplomowe


Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/