STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

E-ADMINISTRACJA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E-Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami. Warunkiem ukończenia studiów jest  zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

SEMESTR LETNI 
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online) - marzec 2018 do luty 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry - marzec 2018 do luty 2019 
SEMESTR ZIMOWY 
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) - pażdziernik 2018 do czerwiec 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning - październik 2018 do czerwiec 2019  

Program studiów

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji 
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji 
4. E-usługi w administracji 
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego 
6. E-government 
7. Publiczna infrastruktura 
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej 
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja  
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo 
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej 
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy 
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych 
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej 
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym 
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych 
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 2400 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  Pedagogium 
ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 24.02.2018

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź