STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

E-ADMINISTRACJA

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E-Administracji jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych – zamierzających podjąć pracę w administracji. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami. Warunkiem ukończenia studiów jest  zdanie egzaminu dyplomowego.

Czas trwania studiów podyplomowych

SEMESTR LETNI 
Studia w trybie zjazdowym : 2 semestry (w tym jeden semestr online) - marzec 2018 do luty 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry - marzec 2018 do luty 2019 
SEMESTR ZIMOWY 
Studia w trybie zjazdowym: 2 semestry (w tym jeden semestr online) - pażdziernik 2018 do czerwiec 2019 
Studia w trybie online: 2 semestry e-learning - październik 2018 do czerwiec 2019  

Program studiów

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji 
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji 
4. E-usługi w administracji 
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego 
6. E-government 
7. Publiczna infrastruktura 
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej 
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja  
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo 
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej 
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne aspekty korzystania z platformy 
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych 
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej 
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym 
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych 
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Opłaty

Czesne za studia - 2400 zł (możliwość płatności w 8 ratach) 

Opłata rekrutacyjna - 100 zł (opłata dodatkowa)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto: 
Instytut Studiów Podyplomowych  Pedagogium 
ul. Plebiscytowa 1/6, 44-100 Gliwice 

28 1050 1504 1000 0092 4679 9564

(w tytule prosimy wpisać Imię i nazwisko oraz kierunek Studiów Podyplomowych)

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 24.02.2018

Formularz kontaktowy

(c) 2021, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium
Studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź Sosnowiec Tychy Bytom Brzeg Dabrowa Górnicza Lublin Wałbrzych