STUDIA PODYPLOMOWE  GLIWICE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

KONTAKT

Biuro Studiów Podyplomowych: 
info@podyplomowe-gliwice.pl 
tel. 517 772 245

O studiach podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 
2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania studiów podyplomowych

PAŹDZIERNIK 2020 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie zjazdowym: 2 semsestry (w tym jeden semestr online) 
Studia podyplomowe niestacjonarne w trybie online: 2 semestry e-learning 

Program studiów

1. Prawo pracy 
 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 
 3. Organizacja bezpiecznej pracy 
 4. Audyty bezpieczeństwa pracy 
 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 
 6. Psychologia pracy 
 7. Metodyka pracy służb BHP 
 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
 9. Ochrona przeciwpożarowa 
 10. Zarządzanie jakością 
 11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy 
 12. Systemy bezpieczeństwa pracy 
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
 14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe 
 15. Metodyka pracy służ BHP 
 16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Nauk Pedagogicznych

Formularz kontaktowy

Oferta ISP Pedagogium: studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia podyplomowe online e-learning  Gliwice

(c) 2019, Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium

Nasz adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych Gliwice, ul. Toszecka 101/220 b

http://podyplomowe-gliwice.pl/

Nasza filia:
Instytut Studiów Podyplomowych Opole, ul. Reymonta

http://podyplomowe-opole.pl/

studia podyplomowe online Gliwice Opole Wrocław Kraków Katowice Warszawa Zabrze Rybnik Ruda Śląska Łódź